Databáze nebezpečných výrobků

RUIFENGRUN TOYS FACTORY Panenka lady like princess

Plastová panenka v podobě mořské panny o velikosti cca 16 cm s dlouhými barevnými (např. žlutozelenými) vlasy staženými do culíku.

Typ výrobku Item No: 4915353, B: 576
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 20,8 % hmot.

Rozpor s

To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8713149153538
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 15.01.2013
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit