Databáze nebezpečných výrobků

NO.AH2618490 Panenka Jing Ping Mei Shao Nv

Plastová panenka vysoká cca 24 cm, s dlouhými vlasy, s textilními šaty. Panenka je zabalena v uzavřeném mikrotenovém sáčku s obrázkem hlavy panenky, ev. s doplňky (hřeben, kabelka). V horní části obalu jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek (JING PIN MEI SHAO NV), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), země původu, symbol Zeleného bodu a označení shody CE. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název (PANENKA), ITEM kód a neexistující EAN kód, země původu (Čína), dovozce a další informace v českém jazyce s chybami (Hračka není vondná pro děti od 3 let obsanui zmué části). Dále je zde uveden piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označení shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 39,2 % hm a ploutev panenky obsahuje DEPH v množství 3,34 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země původu Čína
Čárový kód 6927833184902
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.01.2018
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit