Databáze nebezpečných výrobků

Panenka ITEM NO: 4920754

Plastová panenka o velikosti cca 10 cm s dlouhými vlasy staženými do dvou culíků. Na hlavě má klobouček, oblečená je do sukně a svetru, na nohou má boty. Oblečení, vlasy, obuv a kloboučky mohou být v různém barevném provedení. K panence je připevněna kruhová papírová etiketa, na jejímž modře zbarveném líci je český název výrobku, který neodpovídá provedení hračky (TEXTILNÍ MATERIÁLOVÁ SMĚS).

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno

Distributor: Trancotex s.r.o., Tatarkova 729/10, 149 00 Preaha 4 – Háje, IČ: 27580679 (nedohledatelná firma)

Prodejce:  Hoanh Nguyen Van, Dalimilova 491/38, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ: 69076421 (prodejna: Milan Market, Ostravská 39, 738 01 Frýdek-Místek)

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,6 % hm.

Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 05.08.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit