Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Frozen 2

Plastová panenka vysoká cca 30 cm s dlouhými světlými vlasy v modrých dlouhých šatech. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a zemi původu, kód výrobku, tvrzení, že výrobek byl testován podle mezinárodních norem a upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částí (nebezpečí udušení) (3+; vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, piktogram Zeleného bodu a recyklační symbol. Na dolepené etiketě se nachází různé kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN - kódu), český název výrobku, neexistující firma jako dovozce, značka shody CE, české upozornění na obsah malých částí a s tím související varování před nebezpečím polknutí a informace o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), popis výrobku s chybami, recyklační symbol, piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku No.8082, ITEM NO: QL2369, 2M240
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 28,6 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8823696606002 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 27.12.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit