Databáze nebezpečných výrobků

Panenka FAIRIES

fairies

Plastová panenka (víla s křídly) vysoká cca 23 cm v šatech a botách různých barev. Panenka je vložena do papírové skládačky s průhledným plastovým okénkem v čelní stěně. Na skládačce se nacházejí výhradně anglické a patrně arabské texty. Nápisy identifikují výrobek, jeho kód a zemi původu, obsahují upozornění před rizikem udušení kvůli obsahu malých částí a z toho plynoucí určení výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, označení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na dolepené etiketě se nachází další kód výrobku a neexistující čárový (EAN) kód, český název výrobku, zavádějící informace o dovozci, reklamní texty k výrobku ve špatně srozumitelné češtině (Toto je velmi zajímavý hračka, materiál je plast, může být sbírka článků, životní ozdoby nebo malé dárky.), upozornění na nebezpečí polknutí malých částí a s tím souvisejícím určením výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO. 333, ITEM NO: MP1087 5M240
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 25,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8810876603500 – kód se nevztahuje k žádnému existujícímu státu
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.01.2017
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit