Databáze nebezpečných výrobků

panenka Ever After High

Plastová panenka cca 23 cm vysoká s dlouhými vlasy ve více barevných provedeních (různé vlasy, oblečení, obuv, pleť, oči). Panenka je uložena v papírové barevně potištěné skládačce s průhlednou plastovou čelní stěnou. Na přední a zadní straně skládačky se nacházejí anglické texty identifikující výrobek. Jednotlivé druhy panenek jsou odlišeny anglickými texty na boku skládačky. Na zadní straně skládačky je nalepena bílá papírová etiketa obsahující různé kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN), český název výrobku (Panenka), upozornění na nebezpečí udušení a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), pokyny k údržbě s gramatickými chybami („Malé kuli kuličky. Před předaním hračky dítěti odstrannte sponky a visa sponky a visačky.“), zemi původu, adresu neexistujícího dovozce, značku shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO. 0980, L4352/480/35
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 1,17 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země původu Čína
Čárový kód 8602480393744 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 31.03.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit