Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Delicate person, Fish Princess

Plastová panenka v podobě mořské panny o velikosti cca 15 cm s vlasy v různých barvách upravenými do drdolu a různobarevnými ploutvemi. Panenka je oblečena do různobarevných topů se stříbrným dekorem a vázáním na zádech. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na čelní i zadní straně se nachází anglické texty identifikující výrobek, na zadní straně je také uvedena země původu, kód výrobku, značka shody CE, symbol Zeleného bodu a piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let. Na dně skládačky je ve více jazycích (nikoli v češtině) uvedena informace, že výrobek není kvůli obsahu malých částí vhodný pro děti do 36 měsíců. Panenky byly uloženy v krabici po 24 ks. Na krabici je nalepena bílá papírová etiketa s chybným českým názvem, kódem výrobku, čarovým kódem, uvedením země původu, upozorněním na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let z důvodu rizika polknutí malých částí a neexistujícím dovozcem.

Typ výrobku NO.1819
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 24,7 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6915468156845
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 01.07.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit