Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Cool

Plastová panenka cca 25 cm vysoká s tmavými vlasy svázanými do 2 culíků v krátkých šatech s páskem a krajkových legínách. Doplňky tvoří další šaty a dvě žluté tenisové rakety. Panenka je společně s doplňky uložena v barevné papírové skládačce s plastovým průhledem.

Výrobce dle etikety/  Země původu: SHANTOU CITY CHENGHAI DISTRICT JIAXIN CRAFT PRODUCTS FACTORY CHENGHAI / DISTRICT SHANTOU CITY GUANGDONG PROVINCE CHINA

Dovozce dle etikety: CZ (neúplné značení bez vypovídající schopnosti)

Distributor dle etikety: T&C MARKET (firma neexistuje)

Distributor dle dokumentace: Ominia Tour s.r.o., Slavíkova 2357/9, 169 00 Praha - Břevnov, IČ: 01898124

Prodejce: Thao Duong Quang, Jeronýmova 27/24, 370 01 České Budějovice, IČ: 62596250

Typ výrobku Panenka Cool, beauty style, LATEST VOGUE RIGHT HERE!, MY PERFECT COLLECT, No.M81, Perfect vogue, the grace be extraordinary PANENKA, ITEM NO: TC140230
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 27,4 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8005080002304
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 18.04.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit