Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Beautiful Sweet

Plastová panenka vysoká cca 23 cm s dlouhými barevnými vlasy v dlouhých šatech různých barev. Panenka je zasunuta do papírového kornoutu s křídly. Na kornoutu se nacházejí výhradně anglické a patrně arabské texty. Nápisy identifikují výrobek, jeho kód a zemi původu, obsahují upozornění před rizikem udušení kvůli obsahu malých částí a z toho plynoucí určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+; vyjádřeno také piktogramem), tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, značení shody CE, recyklační symbol a symbol Zeleného bodu. Na dolepené etiketě se nachází další kód výrobku a neexistující čárový (EAN) kód, český název výrobku, zavádějící informace o dovozci, značení shody CE, piktogram nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO.H92, BB341-25
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 29,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6984757414041 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 09.01.2017
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit