Databáze nebezpečných výrobků

NO.2430 Panenka Beautiful girl, Fashion girl, Fashion doll

Plastová panenka typu Barbie, s dlouhými vlasy, s textilními šaty různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (BEAUTIFUL GIRL, BEAUTIFUL FASHION GIRL, FASHION DOLL, Fashion Girl THE GIRLS´FAVORITES, WISHING YOU A WORLD OF HAPPINESS AND LOVE AS ALL YOUR DREAMS COME TRUE), symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na spodní straně je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na kartonu je nalepena bílá etiketa s českým názvem (Dětská panenka), s informačními českými texty (Varování! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutím drobných součástí. Před použitím odstraňte všechny visačky, obaly, a jejich plastová poutka. Děti musí používat hračku pod dozorem dospělé osoby. Dopročujeme, abyste si tento obal uschovali pro pozdější potřeby.), informační texty ve slovenském jazyce, ITEM NO: 2430 6d8x144, neexistující EAN kód, dovozce, výrobce, země původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 39,2 % hm a ploutev panenky obsahuje DEPH v množství 3,34 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země původu Čína
Čárový kód 8590000024301
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.01.2018
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit