Databáze nebezpečných výrobků

Panenka Babyz

Plastová panenka o velikosti cca 30 cm ve tvaru mořské panny. Panenka má růžově zbarvené dlouhé vlasy a ocasní ploutev, na čele má namalovaný ornament. Barevné provedení výrobku (včetně oblečení panenky) se může lišit. Hračka je uložena v blistru připevněném k barevnému růžovému kartonu s vyobrazením mořského dna a vznášejících se bublin.

Dovozce: AB (neexistující firma)

Prodejce:  Hai Nguyen Tien, Olomoucká 271, 783 49 Lutín, IČ: 70571317 (provozovna: Textil, obuv Neptun, Olomoucká 271, 783 49 Lutín)

Typ výrobku NO.L5719 značení dle dolepené etikety: Panenka, ITEM NO:TT88221 K
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 22,7 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8598821304237
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 21.03.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit