Databáze nebezpečných výrobků

Panenka BABY LOVELY

Souprava plastových hraček (panenka s růžovými vlasy, sundavacími modrými brýlemi s bílými obroučky a fialovými botami; žlutý poník s dlouhou hřívou; hnědý pes se žlutými květy). Hračka je balená do průhledného plastového sáčku shora uzavřeného barevným kartonem.

Dovozce dle značení: Glory of Spring s.r.o. (neexistující firma)

Distributor: Van Trang Nguyen, Hulvácká 2497/8, 700 30 Ostrava, IČ: 26386364; na razítku daňového dokladu je uvedeno IČ 64995798 fyzické osoby Anh Trang Nguyen, přičemž tato osoba ukončila živnost dnem 30. 10. 2013

Prodejce: Tuan Hung Le, Sládkova 3049/22, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47864541

Typ výrobku Panenka BABY LOVELY značení dle dolepené etikety: Party bryle s nosem, EU5421
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 40,1 % hm. a v poníkovi v množství 37,3 % hm. DEHP.

Země původu Čína
Rozpor s

To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 4200037054212
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 28.07.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit