Databáze nebezpečných výrobků

Panenka ANNETTE

Plastová panenka o velikosti cca 12 cm z měkčeného materiálu podoby miminka bez šatů, s pohyblivýma rukama a nohama. Miminko je v sedící poloze připevněno v růžové papírové skládačce ve tvaru sedačky. Na přední straně sedačky je 2 × název výrobku společně s textem „Simulating the true“ a s anglickým vymezením hračky pro děti nad 3 roky (3+ years).

Distributor: BELLA NOVA, s.r.o., Lesnická 157, Písek (dle OŘ: Prokopova 18, 397 01 Písek), IČ: 25167995

Prodejce:  Jan Novotný, Bartoňova 831, 530 12 Pardubice – Studánka, IČ: 88051528 (provozovna: Pernštýnská 41, 530 02 Pardubice – Pardubice – Staré Město)

Typ výrobku Panenka ANNETTE TM, Simulating the true, NO.AT3 značení dle dolepené etikety: MIMINKO PLAVÁČEK
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 5 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8592065028645
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 28.07.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit