Databáze nebezpečných výrobků

8713149111101 Panenka Angel Girl, Really Exciting

Plastová panenka typu „Barbie“ o velikosti cca 28 cm s dlouhými vlasy staženými do culíku. Jednotlivé panenky se mohou lišit (např. oblečením či účesem). Hračka je balena v kartonové skládačce s plastovým průhledem.

Typ výrobku značení dle dolepených etiket: Panenka v krabici, Item No 4911110, B: 144, 18820080
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 21,51 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Poznámka

Distributor dle značení: SECURE, s.r.o., Příkop 834/8, 602 00 Brno, IČ: 26947714 (nedohledatelná firma)

Distributor dle nabývacího dokladu: PODMIX, s.r.o., Tiskařská 599/12, 108 00 Praha – Malešice, IČ: 28898842

Prodejce:  Doat Tho Van, Na Lukách 3325/9, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 28283589 (provozovna: Slunce, Panská 56, 783 91 Uničov)

Datum publikace 21.03.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit