Databáze nebezpečných výrobků

panenka Amazing lady, YT08732, YUMMY TOYS

Plastová panenka výšky cca 10 cm s různě strašidelně namalovanými hlavičkami s dlouhými vlasy v pestrobarevných šatech. Panenka je zabalena v průhledné plastové skládačce společně se sáčkem barevného želé. Do plastové skládačky je vložena papírová podložka s uvedením složení želé a jeho hmotnosti v různých jazycích (včetně češtiny), šarže a data minimální trvanlivosti želé, cizojazyčného upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), neoprávněným označením shody (CE), piktogramy materiálového složení obalu, symbolem Zeleného bodu a dalšími piktogramy.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 12,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6933893325117
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 11.05.2017
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit