Databáze nebezpečných výrobků

Panák Calleigh

Plastový panák s plastovými vlasy uložený v barevné papírové skládačce. Na obale se nacházejí anglické texty identifikující výrobek, zemi původu, tvrzení, že výrobek byl vyroben podle mezinárodních norem, varování před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem a symbolem 3+). Dále je na skládačce značka shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na zadní straně skládačky je dolepená bílá papírová etiketa s českým názvem a kódy výrobku, čárovým (EAN) kódem, českým a slovenským upozorněním na nebezpečí spolknutí či vdechnutí malých částic či zadušení a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let. Na etiketě je dále uvedena země původu, výrobce, distributoři pro ČR a SR, značka shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO: 66256
Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Chemické
Nebezpečí

V hlavičce panáka byl zjištěn DEHP v množství 3,5 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8592117407336
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit