Databáze nebezpečných výrobků

Odlakovač CAX MUL, Nail Polish Remover

cax mul

Jedná se o kosmetický přípravek – odlakovač – v průhledném plastovém flakónu tvaru jablka různých barev s různobarevnými plastovými šroubovacími uzávěry se štětečkem. Na obalu, do kterého je odlakovač naplněn, se nacházejí nápisy identifikující výrobek, jmenovitý obsah (40 ml), zemi původu, šarži a datum minimální trvanlivosti. Flakóny jsou umístěny v kartonové krabici, na které je uveden mj. anglický název výrobku a kód. Na kartonu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku a dalšími texty charakterizující výrobek, kódy výrobku (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), uvedením dovozce Beaty cosmetic s.r.o. (dle firmy došlo k zneužití jejího jména), země původu, piktogramu výrobku nevhodného pro děti do 3 let, symbolu Zeleného bodu a symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce) a seznam přísad.

Typ výrobku NO: 8020, BH 45066
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Čína
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 8851059450863 – kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 21.11.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit