Databáze nebezpečných výrobků

Oční stíny Tmt Cosmetics

Jedná se o kosmetický přípravek – paletu obsahující 9 barev stínů na oči v okrově zbarvené ploché plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením názvu výrobku. Kromě stínů je do krabičky vložen aplikátor. Na dně krabičky je nalepena papírová etiketa s českým názvem výrobku, neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením složení výrobku (způsobem, který není v souladu s platnou legislativou), datem minimální trvanlivosti, symbolem Zeleného bodu, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbolem doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Výrobek není vybaven povinným značením.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Čína
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 6936876900462 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 20.01.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit