Databáze nebezpečných výrobků

Oční stíny Jully Rose

Jedná se o kosmetický přípravek – kazeta očních stínů obsahující 6 barev odstínů na oči, v černé ploché plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením názvu výrobku. Na obalu kazety je nalepen neexistující čárový kód (EAN). Jednotlivé kazety jsou uloženy v blistru a v krabici. Na krabici (hromadné balení) je uveden neexistující čárový kód (EAN), seznam přísad, země původu, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“) a texty „MFG:05.2014, EXP:05.2019, NO.D006“. Na obalu, do kterého je výrobek naplněn, není uvedeno povinné značení, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, seznam přísad, datum minimální trvanlivosti, číslo šarže.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Čína
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 4827500820140048 (na obalu, kód neexistuje), 9658483890062 (na krabici, kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 31.03.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit