Databáze nebezpečných výrobků

Ochranné rukavice päťprstové zváračské

Rukavice sú vyrobené z hovädzej usne bez podšívky. Na každej rukavici je uvedené označenie MERLIN ČERVA, 01020011, 116017, rok výroby 2010, ako aj označenie CE a príslušné technické normy. Balené boli v igelitovom vrecku po 12 párov. 

Distribútor predmetných ochranných rukavíc prijal dobrovoľné opatrenie, na základe ktorého pozastavil ich predaj a stiahol všetky rukavice s rokom výroby 2010 od svojich odberateľov.

Typ výrobku Merlin
Kategorie Ostatní - Ochranné pomůcky
Riziko Chemické, zdravotní
Nebezpečí

V usňovom materiáli, z ktorého sú rukavice zhotovené, bolo zistené prekročenie limitnej hodnoty šesťmocného chrómu, ktorá je stanovená v STN EN 420 + A1. Šesťmocný chróm predstavuje riziko kontaktnej dermatitídy alebo iných alergických reakcií.

Země záchytu Ohlašující: Slovensko
Datum publikace 17.03.2012
Zdroj: SOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit