Databáze nebezpečných výrobků

Tiger nálepky "Klistremærker"

Hlášení RAPEX 38/2015

Nálepky ve tvaru bonbonů a sladkostí v průhledném obalu s papírovým štítkem.

Typ výrobku T21, série 76110
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Výrobek představuje chemické nebezpečí, protože obsahuje di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) v nadměrném množství (naměřeno 5,5 % hm.). Tento ftalát může způsobit poškození zdraví dítěte a může představovat riziko pro plodnost a vývoj pohlavních orgánů. Dále nálepky obsahují di-isononylftalát (DINP) (naměřeno 0,4%  hm.).  Tyto ftaláty mohou způsobit poškození zdraví dítěte a mohou představovat riziko pro plodnost a vývoj pohlavních orgánů.Obsah kadmia je příliš vysoký (naměřeno 273 mg/kg). Kadmium je při požití nebo vdechnutí vysoce toxické. Výrobek dále obsahuje chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřeno 0,2%).

Země původu Čína
Rozpor s

Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP zakázány ve všech hračkách a dětském zboží, zatímco ftaláty DINP, DIDP a DNOP jsou zakázány v případě, že se výrobek může dostat do úst dítěte.

Výrobek nesplňuje požadavky nařízení Komise 519/2012 o persistentních organických látkách (Nařízení POP).

Výrobek nesplňuje požadavky nařízení REACH.

Čárový kód 0200015017431
Země záchytu Ohlašující: Norsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Povinná opatření: stažení zboží z trhu.

Datum publikace 04.10.2015
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2018 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © Občanské sdružení spotřebitelů TEST, 2018. Odpovědnost za překlad nese Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Přihlásit