Databáze nebezpečných výrobků

Nafukovací žába

Nafukovací hračka (žába) velikosti cca 44 × 35 cm z měkčeného zeleného plastu s černou kresbou. Na nafukovacím ventilku je vylisován text „JSB“. Na hračce se nenachází žádné jiné značení. Výrobek je prodáván balený v plastovém sáčku s dolepenou bílou papírovou etiketou s názvem výrobku a kódem výrobku, neexistujícím čárovým (EAN) kódem, dovozcem, funkcí výrobku, upozorněními (mj. na nebezpečí udušením zalknutím nebo vdechnutím drobných součástí a s tím související nevhodnost pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem), označením shody CE, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklačním symbolem a piktogramem Zeleného bodu. 

Typ výrobku ITEM NO: 34 3d4×500
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Tělo hračky obsahuje DEHP v množství 12,2 % hm., nafukovací ventilek 11,9 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8590000000343
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 22.09.2017
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit