Databáze nebezpečných výrobků

my doctor play-toy set, NO.2809

Dětská sada pěti kusů plastových lékařských nástrojů umístěná v blistru připevněném na barevný karton. Na přední straně kartonu převládá růžové zabarvení. Kromě anglického názvu výrobku je zde uveden kód výrobku (NO.2809)

Typ výrobku Sada doktor hračky, PLASTIC DOCTOR TOY, PT4995, TOY802519, 2809
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje DEHP v průměrném množství 2,15 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 6933315549954
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Poznámka

Výrobce/ Distributor nezjištěni

Dovozce: PTT GLOBAL, s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4,  IČ: 27394069

Prodejce:  Van Thang Ngo, Vaněčkova 13, 468 22 Železný Brod, IČ: 26078686

Datum publikace 07.05.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit