Databáze nebezpečných výrobků

Mořská panna - víla

Plyšová figurka mořské panny s plastovou přísavkou, umístěnou na šňůrce na temeni hlavy hračky. Vrchní díl bikin má panenka na tělíčku připevněný pomocí plastových nití. V pupíku je připevněný ozdobný broušený kamínek.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Udušení
Nebezpečí

Při laboratorních zkouškách se z odebraného vzorku výrobku - mořské panny uvolnily tři díly, které se celé vešly do zkušebního válce pro malé části, což znamená pro dětského uživatele nebezpečí udušení nebo zalknutí.

Rozpor s

Hračka nebyla při prodeji označena v souladu se stanovenými požadavky NV č. 86/2011 Sb. Chybělo označení značkou shody a nebyly uvedeny žádné identifikační údaje o výrobci či dovozci ani další informace pro spotřebitele. 

Při laboratorních zkouškách (dle EN 71-1:2011 + A3:2014) byly u výrobku zjištěny tyto závady: Při zkoušce tahem (silou 10,1 N ± 0,3 N) se uvolnila pravá strana bikin, při použití síly 37,1 N se uvolnila i levá část bikin. Také ozdobný kamínek v místě pupíku se uvolnil, a to při použití síly 44 N (požadavek normy je 90±2 N).Tyto uvolněné malé části hračky zcela zapadly do zkušebního válce. To znamená, že při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku může nastat situace, při které malé dítě z hračky uvolní plastové části i ozdobný kamínek. Tyto části, zvláště kamínek, by v případě vdechnutí mohly způsobit malému dítěti závažné zdravotní problémy.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 22.09.2015
Zdroj: ČOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit