Databáze nebezpečných výrobků

mixér "Juicy blender" s nabíjením USB

Hlášení RAPEX 37/2022

Malý mixér na šťávu (400 ml) v různých barvách. Výrobek se prodává online, zejména prostřednictvím služby Aliexpress.

Zabaleno v černém a barevném obalu.

Typ výrobku LL-GZ02
Kategorie Domácnost - Elektrospotřebiče
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečí

Pájky výrobku obsahují nadměrnou koncentraci olova (Pb) (naměřená hodnota až 18 %). Olovo představuje riziko pro životní prostředí.

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Země záchytu Ohlašující: Norsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Dobrovolná opatření: stažení výrobku z trhu (dovozce).

Platné od: 02/05/2022

Datum publikace 20.09.2022
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2022 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © dTest, o.p.s., 2022. Odpovědnost za překlad nese dTest, o.p.s.

Přihlásit