Databáze nebezpečných výrobků

Miska BOWL COLORMIX Smart Cook

miska_bowl_colormix

Kulatá bílá miska s potiskem tulipánů na vnější straně o průměru cca 13,5 cm a hmotnosti cca 50 g. Na dolepené etiketě se nachází identifikační údaje výrobku, piktogram Zeleného bodu, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (pohárek a vidlička) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické
Nebezpečí

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 150 a 180 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak mnohokrát překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Čárový kód 8595249171953
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 09.11.2015
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit