Databáze nebezpečných výrobků

Melaminový talíř

Bílý melaminový talíř o průměru cca 22,5 cm s potiskem květin. Na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek a zemi původu. Na spodní straně misky je dolepena papírová etiketa s uvedením českého názvu a země původu s chybami (talíř, Packing, Vyrobeno v Einii), dovozce, neexistujícího čárového (EAN) kódu, symbol Zeleného bodu, chybně použitý recyklační symbol (odpovídá hladké lepence) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku NO.2009
Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické
Nebezpečí

Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 22,8 mg/kg simulantu. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Uvolňování formaldehydu je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen.

Čárový kód 8761000042231 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 29.08.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit