Databáze nebezpečných výrobků

Melaminová naběračka NO.YL-50110

Bílá melaminová naběračka o délce cca 27 cm. V horní části rukojeti je umístěn otvor k zavěšení. Na zadní straně rukojeti je vylisován kód NO.YL-50110. Naběračka je zdobená černým dekorem květin. Na výrobku je nalepena papírová etiketa. Etiketa obsahuje český název výrobku, další kód výrobku a čarový (EAN) kód, zemi původu, nedohledatelnou firmu jako dovozce, značku shody CE (touto značkou nemohou být výrobky pro styk s potravinami označovány), piktogramy Zeleného bodu, druhu použitého materiálu (určen chybně jako hladká lepenka) a výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku s vidličkou) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Dovozce dle značení: ELDY spol s r.o., U Zahrady 74/1, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČ: 24265292 (nedohledatelná firma)

Distributor: neuveden

Prodejce: Thi Huyen Duong, U Potoka 1462, 464 01 Frýdlant, IČ: 27586979 (prodejna tržnice Hejnická 1136, 464 01 Frýdlant)

Typ výrobku značení dle etikety: Naběračka, ITEM NO:D7290 1D3*180: 8597290014012
Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 35,4 mg/kg simulantu.

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí.

Množství formaldehydu ve výrobku je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 28.07.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit