Databáze nebezpečných výrobků

Melaminová miska MELAMINE WARE WJ WAN JIA

Kulatá bílá miska o průměru cca 13,5 cm. Bílá miska s dekorem (např. jablka). Na dně výrobku jsou z vnější strany vylisovány nápisy identifikující výrobek a zemi původu. Na dolepené etiketě je uveden český, slovenský, polský a maďarský název výrobku, kódy výrobku, neexistující čárový (EAN) kód, země původu, název a adresa zaniklé firmy jako distributora, piktogram Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený

Typ výrobku Item No: 2043029
Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Chemické
Nebezpečí

Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 32,0 mg/kg simulantu. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Uvolňování formaldehydu je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen.

Čárový kód 8713120430290 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 27.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit