Databáze nebezpečných výrobků

Malá panenka s fialovými vlasy

Malá plastová panenka s fialovými vlasy v culíku je oblečena do fialovo-růžových šatů bez rukávů se žlutým motýlkem. Panenka je uložena v plastovém průhledném sáčku. Na čelní straně výrobku se nachází upozornění, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let (vyjádřeno taky piktogramem), země původu, značka shody CE a symbol Zeleného bodu.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 12,6 % hm.

Země původu Čína
Rozpor s

Obsah látek nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 11.04.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit