Databáze nebezpečných výrobků

Lžíce a vidlička z bílého plastu

Bílé vidličky nebo lžíce, na kterých je vylisován piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku a vidličky) a recyklační symbol, jsou baleny v plastovém sáčku cca po 100 ks. Na sáčku jsou nalepeny samolepky s číselnými kódy. Na výrobku se nenachází žádné další značení.

Typ výrobku Lžíce z bílého plastu, balení cca po 100 ks, kódy: 188200809, 23490; Vidlička z bílého plastu, balení cca po 100 ks, kódy: 188200809, 23490
Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení materiálu).

Rozpor s

Nebyl splněn požadavek článku 15, odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (dále jen nařízení), týkající se uvedení jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvádění těchto výrobků na trh v rámci Společenství. Nebyl splněn požadavek článku 17 nařízení, týkající se nutnosti zajištění sledovatelnosti ve všech fázích procesu, kvůli usnadnění kontroly, stažení vadných výrobků, informovanosti spotřebitele a vymezení odpovědnosti. Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 23.05.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit