Databáze nebezpečných výrobků

Lovely Pet Show with candy

Jedná se o hračku v podobě různých zvířátek, která je spolu s cukrovinkami a rozličnými doplňky zabalená v průhledné plastové krabičce.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Hračka nevyhověla bezpečnostním požadavkům na hračky, neboť laboratorní ověření prokázalo, že v materiálu hračky je přítomný ester kyseliny ftalové Di(2-ethylhexyl)ftalát - DEHP.

Země původu Čína
Rozpor s

DEHP se nesmí používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmot. v měkčených plastových materiálech, sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti (bod 51 přílohy č. XVII nařízení 1907/2006 - REACH). Zkoušený vzorek hračky dle výsledků laboratoře obsahoval 8,95 % hmotnostních DEHP.

Čárový kód 6955210100191
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Z důvodu zamezení výskytu dalších totožných výrobků na trhu, které nesplňují technické požadavky na hračky dle NV č. 86/2011 Sb., ředitel inspektorátu ČOI Moravskoslezský a Olomoucký u distributora uložil ochranné opatření dle ust. § 18a odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., kterým je okamžité stažení výrobku z distribuce.  Veškeré dostupné doklady a informace o hračce byly předány kontaktnímu bodu na MPO ke zveřejnění v celoevropské databázi RAPEX.

Datum publikace 21.07.2016
Zdroj: ČOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit