Databáze nebezpečných výrobků

Léčivý přípravek LP Viaskor

SÚKL při provádění kontrol zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních zjistil, že je v některých z nich aplikován formou infuzního podání léčivý přípravek VIASKOR, který není v ČR registrován a který je používán k léčbě vysokými dávkami vitaminu C, a to i u onkologických pacientů.

Kategorie Ostatní - Léky a doplňky stravy
Riziko Zdravotní
Rozpor s

Léčivý přípravek VIASKOR nelze používat při poskytování zdravotních služeb a nesmí být nadále uváděn do oběhu, jelikož nesplňuje zákonné požadavky na jeho jakost, účinnost a bezpečnost platné v České republice. Léčivý přípravek VIASKOR byl připravován v lékárnách mimo Českou republiku, které nemají oprávnění k zacházení s léčivými přípravky v ČR. Příprava a kontrola přípravy léčivého přípravku VIASKOR neodpovídá požadavkům zákona o léčivech a správné lékárenské praxi stanovené vyhláškou, a nelze tedy zaručit, že léčivý přípravek VIASKOR je jakostní, účinný a bezpečný. K přípravě léčivého přípravku VIASKOR byly použity látky, které nesplňují požadavky Českého lékopisu. Léčivý přípravek byl distribuován subjektem, který není k této činnosti oprávněn. U vzorků léčivého přípravku VIASKOR byla zjištěna závada v jakosti - nižší koncentrace účinné látky oproti množství deklarovanému na obalu. Na základě této závady v jakosti došlo 28. 4. 2016 ke stažení několika šarží tohoto přípravku až z úrovně zdravotnických zařízení.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Na základě zjištěných porušení jednotlivých ustanovení zákona o léčivech a jeho prováděcích předpisů bylo s dotčeným subjektem zahájeno správní řízení o stažení přípravku z trhu v ČR a bylo vydáno předběžné opatření v rozsahu zdržení se uvádění dalších šarží léčivého přípravku VIASKOR do oběhu v ČR a zajištění pozastavení jeho používání ve zdravotnických zařízeních.

Datum publikace 23.05.2016
Zdroj: SÚKL

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit