Databáze nebezpečných výrobků

Lak na nehty

Skleněná průhledná lahvička o objemu 16 ml s plastovým uzávěrem, naplněná lakem výrazné jasně fialové barvy (viz foto). Složení je uvedeno na zadní straně. Dále je na zadní straně uveden text „Nejlépe Spotřebovat: 09−2015“ a tři piktogramy.

Typ výrobku NAIL POLISH CR
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Kvantitativně byl Bis(2-ethylhexylftalát) stanoven v množství 0,42 % hmotnostních. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel. 

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výše uvedeného vzorku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 4 ve spojení s bodem 677 příl. 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obsahu v kosmetice zakázané látky Bis(2-ethylhexylftalátu). Kvantitativně byl Bis(2-ethylhexylftalát) stanoven v množství 0,42 % hmotnostních.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 28.05.2012
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit