Databáze nebezpečných výrobků

Lak na nehty CHARM LIMIT, Fashion Color

Jedná se o lak na nehty se zdobením – v jedné části nádobky je barevný lak na nehty (různé odstíny) a na druhém konci je oddíl se zdobením na nehty (různé odstíny). Na nádobce je nalepena průhledná etiketa s českým názvem výrobku, seznamem přísad a popisem určení a použití výrobku s chybami („Lesk na nehty s bysokým leskem. Nádherná kolekce odstínu peo vaše intenzivě zářivě nehty. Aplikace laku a zasychání laku je velice rychič. Naneste a nechte usehnout. Odstrantě pomoci odlnkovnče na nehty.“). Nádobky s lakem mohou být umístěny v kartonovém stojánku s anglickými nápisy identifikujícími výrobek a se seznamem přísad (který nesouhlasí se seznamem přísad uvedeným na etiketě nádobky). Na karton je dolepena česká etiketa s českým názvem výrobku s chybami (Lak na nehry s vysoký leskem, Lak na nehry 6PK), seznamem přísad (některé položky nesouhlasí s předchozími dvěma seznamy) kódem výrobku a pokyny k používání výrobku (opět s chybami). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum minimální trvanlivosti, šarže a země původu.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Již vzniklé úrazy

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 8851059432432 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 09.05.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit