Databáze nebezpečných výrobků

Kuchyňský nůž Kitchen Knife o délce 9 cm

Nůž je balen baleny v blistru připevněném na karton. V případě nože Kitchen Knife se na blistru nacházejí různé anglické texty (název a značka výrobku, pokyny k použití a varování, symbol Zeleného bodu a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku a vidličky). Označeno neexistující zemí původu (VYROBENO V CLNE). Uvedena firma DV GLOBAL SRO (tato firma také realizovala české značení), symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami.

Kategorie Domácnost - Hračky a zábav. předměty
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že výrobky byly uvedeny na trh, aniž by bylo známo, zda splňují zdravotní požadavky (např. migrace karcinogenních látek, složení kovového materiálu)

Rozpor s

Nebyl splněn požadavek článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, týkající se povinnosti předložení písemného prohlášení, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. Tyto výrobky tak nejsou bezpečné ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čárový kód 8701606000099 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 19.01.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit