Databáze nebezpečných výrobků

Krémová tvářenka Miracle Touch (Meis PROFESSIONAL MAKE-UP)

Jedná se o kosmetický přípravek – tvářenku různých odstínů růžové barvy v černé plastové krabičce obdélníkového tvaru. Na spodní straně krabičky je nalepena papírová etiketa. Na etiketě je uvedeno číslo šarže, funkce kosmetického prostředku, EAN kód, údaj „datum: 04.2018“, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol (symbol tří šipek v trojúhelníku + PE.PP), symbol vyjadřující nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (přeškrtnutý symbol 0-3). Výrobek není vybaven povinným značením jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), seznam přísad, jmenovitý obsah.

Typ výrobku ITEM NO: BH 41321
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 8851059413219
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 27.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit