Databáze nebezpečných výrobků

Kočár s koníčkem

Sada cca 12 cm vysoké plastové panenky s dlouhými barevnými vlásky, kočárku a koníka. Panenka je oblečena do sukně a tílka různých barev, obuta je do červených bot. Sada je uložena do papírové skládačky s plastovým čelním průhledem. Na čelní straně skládačky s obrázky kočáru taženého koněm a prince s princeznou je číselně vyjádřeno určení výrobku pro děti nad 3 roky (3+). Na boční straně se nachází kód výrobku, země původu, symbol Zeleného bodu, značka shody CE a recyklační symbol. V různých jazycích (a také pomocí piktogramu) je zde uvedeno, že výrobek není vhodný pro děti do 3 let. Na zadní straně skládačky je nalepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku (s chybami), kódem výrobku a čarovým – EAN – kódem, neexistující firmou jako distributorem, zemí původu, výrobcem, varováním (i v polštině a slovenštině) před nebezpečím spolknutí malých dílků a s tím souvisejícím určením výrobku pro děti nad 3 roky (vyjádřeno také piktogramem), značkou shody CE, piktogramem použitého materiálu obalu, symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Typ výrobku ITEM No: TC 141978
Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v hlavičce panenky v množství 10,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Čárový kód 8014000019780
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 07.03.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit