Databáze nebezpečných výrobků

Karnevalový make up s nosem

Make_up_clown

Karnevalovou sadu tvoří černá paleta s líčidly (bílá, žlutá, černá, zelená a modrá barva), houbičkový aplikátor, nasazovací klaunský nos z měkčeného plastu imitujícího kůži a drátek sloužící k připevnění nosu. Sada je uložena v průhledném plastovém blistru připevněném k fialovému kartonu s obrázkem hlavy klauna. Na čelní straně kartonu se nachází anglický název výrobku a jeho kód, země původu, značka shody CE, piktogram Zeleného bodu, recyklační symbol, piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let a další anglické texty. Na zadní straně kartonu se nachází různé anglické texty (název výrobku, pokyny k použití – uvedené i ve španělštině, varování před obsahem malých částic a s tím související upozornění na nevhodnost pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem) a také částečné složení kosmetického přípravku, který je součástí hračky. Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku, uvedením dovozce, výrobce, země původu, varování a pokynů k použití, čarovým kódem, značkou shody CE, českým a slovenským upozorněním na obsah malých částí a riziko jejich spolknutí nebo vdechnutí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – což je v rozporu s doporučením používat výrobek od 8 let věku.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

Shora uvedený výrobek (nasazovací nos) obsahuje DEHP v množství 16,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Na zadní straně etiketa s českým a slovenským upozorněním na obsah malých částí a riziko jejich spolknutí nebo vdechnutí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let – což je v rozporu s doporučením používat výrobek od 8 let věku.

Čárový kód 8590687903104
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.10.2015
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit