Databáze nebezpečných výrobků

HARPAGO, ČERTŮV DRÁP, ORIGINÁLNÍ BYLINNÁ RECEPTURA, PROFESIONAL

Jedná se o kosmetický přípravek (vínově červený gel) uložený v plastové průhledné dóze o objemu 500 ml s bílým víčkem s obrázkem dvou fialových květů. Na etiketě meruňkové barvy se kromě názvu výrobku nacházejí pokyny k použití a další upozornění, název a adresa distributora, (EAN) čarový kód, informace o složení a době použitelnosti výrobku, piktogram druhu použitého materiálu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Na obalu není uvedena osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce v EU nebo dovozce do EU).

Distributor dle etikety: LabiLand Company s.r.o., U lužického semináře 114/46, 118 00 Praha 1, IČ: 01871714

Prodejce: Martin Vorel, Nežárská 601, 198 00 Praha 9 – Hostavice, IČ: 14976064 (provozovna: TEALLENIUM, Václavská pasáž, Karlovo náměstí, Praha 1)

Typ výrobku Gel
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 8594057442019
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 28.07.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit