Databáze nebezpečných výrobků

Denver Fitness náramek

Hlášení RAPEX 48/2019

Zelený a černý gumový náramek se senzorem monitorujícím tělesnou činnost.

Typ výrobku BFH-13
Kategorie Sport, turistika a fitness - Vybavení pro sport a volný čas
Riziko Ohrožení životního prostředí
Nebezpečí

Pájky v náramku obsahují olovo (naměřená hodnota do 54,8 % hmotnostních) a plastový materiál vnitřních kabelů obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota do 1,4 % hmotnostních).

Olovo představuje riziko pro životní prostředí. SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých koncentracích jsou toxické pro vodní organismy a akumulují se v tělech volně žijících živočichů a lidí, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2) a Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (Nařízení POP)

Čárový kód 5706751037542
Země záchytu Ohlašující: Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Dobrovolná opatření: stažení výrobku z trhu (distributor).

Datum publikace 30.11.2019
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2020 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © dTest, o.p.s., 2020. Odpovědnost za překlad nese dTest, o.p.s.

Přihlásit