Databáze nebezpečných výrobků

držák na iPad

Hlášení RAPEX 8/2019

Černý ochranný kryt pro iPad/tablet.

Typ výrobku R.320.601
Kategorie Telefony a počítače - Ostatní
Riziko Chemické
Nebezpečí

Držák obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota až 2,75%). Uvádění na trh a používání předmětů obsahujících SCCP je zakázáno. SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy v nízkých koncentracích a akumulují se v tělech volně žijících živočichů a lidí, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o POP).

Země záchytu Ohlašující: Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Dobrovolná opatření: stažení zboží z trhu (distributor, dovozce).

Povinná opatření: svolání zboží od spotřebitelů (distributor).

Datum publikace 08.03.2019
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2019 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © dTest, o.p.s., 2019. Odpovědnost za překlad nese dTest, o.p.s.

Přihlásit