Databáze nebezpečných výrobků

Dron FlyNova „UFO Drone PRO 2.3 “

Hlášení RAPEX 6/2024
Elektrický dron. Produkt se prodává online. Kartonová krabice

Kategorie Ostatní - Ostatní
Riziko Chemické, ohrožení životního prostředí
Nebezpečí
Pájky ve výrobku mají nadměrnou koncentraci olova a kadmia (naměřené hodnoty: až 78,6 % a 0,37 % hmotnostních). Olovo představuje riziko pro životní prostředí. Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože se hromadí v těle, může poškodit ledviny a kosti a může způsobit rakovinu. Plastový materiál kabelu obsahuje nadměrnou koncentraci bis(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) a chlorovaných parafínů s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřené hodnoty: až 3,4 %, resp. 3,6 % hmotnostních). Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, případně způsobit poškození reprodukčního systému. SCCP přetrvávají v životním prostředí, při nízkých koncentracích jsou toxické pro vodní organismy a bioakumulují se ve volně žijících zvířatech a lidech, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Dlouhodobé vystavení jejich působení přes kůži může způsobit rakovinu.
Padělek Neznámý
Rozpor s Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS 2) ani nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP).
Země záchytu Ohlašující: Švédsko
Opatření přijatá v ohlašující zemi Typ hospodářského subjektu, který přijal oznámené opatření: Distributor
Kategorie opatření: Stažení výrobku z trhu
Datum vstupu v platnost: Není známo
Poznámka Stránka svolávací akce http://trendparadiset.se/
Datum publikace 09.02.2024
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Sdílejte

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2024 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. dTest, o.p.s., zajišťuje pouze strojový překlad záznamů zveřejněných v týdenním přehledu notifikací RAPEX do českého jazyka, rozhodující je anglické originální znění. dTest o.p.s., neodpovídá za přesnost a úplnost uvedených informací.

Přihlásit