Databáze nebezpečných výrobků

Dočasná křída na vlasy Hot Hair

dočasná křída na vlasy hot hair

Jedná se o kosmetický přípravek – 4 křídy na vlasy v kulatém plastovém obalu s víčkem, s písmeny „H H“ uprostřed. Krabičky s křídou slouží i jako aplikátory. Křídy v plastovém blistru jsou vloženy do papírové skládačky. Všechny texty na skládačce jsou anglické – identifikace výrobku, informace o výrobku, varování před nebezpečím udušení a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (na jiném místě obalu se uvádí vymezení výrobku pro děti nad 8 let). Dále se na skládačce nachází seznam přísad a informace o zemi původu. Na dolepené bílé papírové etiketě je vytištěn kód výrobku, neexistující čárový (EAN) kód, značka shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, datum minimální trvanlivosti a číslo šarže.

Typ výrobku A8554D5V120A40
Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Čína
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 8590042085544 - kód neexistuje
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 27.12.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit