Databáze nebezpečných výrobků

Dětské plovací kruhy

Dětské plovací kruhy, značené na etiketě jako „dětské plaváci“.

Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Shora uvedené výrobky obsahují di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 8,0 a 10,3 % hmot. Riziko obsahu DEHP v hračkách spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. 

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobky nesplňují limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Čárový kód 8761000079916
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 22.06.2012
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit