Databáze nebezpečných výrobků

Dětská postýlka Zbyszek P

postylka-zbyszek

Klasická dřevěná postýlka zhotovená z borovicového dřeva. 

Kategorie Děti - Nábytek
Riziko Zranění, uškrcení
Nebezpečí

Laboratorní zkouška pevnosti materiálu prokázala, že při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku je možné, že nastane situace, při které dojde vzhledem k nedostatečné pevnosti použitých dřevěných dílů k jejich zlomení a následnému zranění dítěte o poškozené příčky bočnic či dna postýlky. Na postýlce byly rovněž zjištěny nebezpečné otvory a mezery, které rovněž mohou zapříčinit zranění dítěte v případě, že se zachytí v těchto mezerách horními nebo dolními končetinami či strčí do otvoru prstíky.

Zkouškou bylo rovněž prokázáno, že se na horní hraně bočnic ve všech rozích postýlky zachytila smyčka zkušebního řetězu. V případě, že by se podobným způsobem, např. za část oděvu či ozdobu, zachytilo dítě, mohlo by se i uškrtit.

Není zcela možné vyloučit ani riziko vdechnutí či spolknutí malé pružiny, která je dostupná po odstranění pohyblivé vysouvací příčky z bočnice, a lze ji uvolnit již silou 44,8 N, tj. takovou silou, kterou může vyvinout i dítě mladší tří let věku.

Země původu Polsko
Rozpor s

Klasická dřevěná postýlka není v souladu s požadavky zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Při zkouškách prováděných v akreditované laboratoři dle požadavků platné evropské normy (EN 716-1/2:2008 + A1:2013) byly zjištěny četné závady, které podstatně ovlivnily bezpečnost výrobku. 

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Inspektorát České obchodní inspekce se sídlem v Plzni uložil konečnému distributorovi ochranné opatření, a to okamžité stažení výrobku z distribuce a zpětné převzetí dřevěné postýlky Zbyszek P od spotřebitele, který tento nebezpečný výrobek v kontrolované provozovně prokazatelně zakoupil. V současnosti probíhá rovněž další šetření v rámci distribučního řetězce v České republice. Veškeré dostupné doklady a informace o nebezpečné dětské postýlce jsou předány kontaktnímu bodu systému RAPEX na MPO a byly zveřejněny v celoevropské databázi RAPEX pod číslem A12/1031/15. 

Datum publikace 04.09.2015
Zdroj: ČOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit