Databáze nebezpečných výrobků

Dětská ohrádka – BABY MAXI

Klasická dřevěná ohrádka s brankou ve tvaru osmihranu. Jednotlivé dřevěné sekce jsou v barevném provedení červená, žlutá, modrá a zelená barva.

Typ výrobku model 445
Kategorie Děti - Děti - vybavení
Riziko Udušení, zranění
Nebezpečí

Ohrádka má dva mechanizmy k zajištění dvířek – zamykací zarážka na spodní a dřevěný čep na horní straně dvířek, které se pro jejich uzamknutí musí použít současně. Během zkoušek se však dřevěný čep opakovaně z konstrukce uvolnil. Takto uvolněná část uzamykacího mechanismu se vejde do zkušebního  válce pro malé části. Další  riziko poranění představují  dvě místa v dolní části dvířek v uzamčené pozici, kterými projde sonda o průměru 7 mm,  ale neprojde sonda o průměru 12 mm. Při otevírání dvířek bylo zjištěno další místo střihu v oblasti pantu, kdy se části dvířek ve stavu plně otevřené polohy přibližují na méně než 12 mm. 

Při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku hrozí dítěti spolknutí či vdechutí čepu nebo poranění prstíků.

Rozpor s

Odborným posouzením bylo zjištěno, že klasická dřevěná ohrádka s brankou Baby Maxi, model 445,  nesplňuje požadavky zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Při zkouškách, prováděných v laboratoři dle požadavků platné evropské normy ČSN EN 12227, byly zjištěny četné závady, které mají podstatný vliv na bezpečnost výrobku.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Česká obchodní inspekce uložila kontrolovaným subjektům – konečným distributorům ochranné opatření, a to okamžité stažení výrobku z distribuce. Veškeré dostupné doklady a informace o nebezpečné dětské ohrádce byly po předání kontaktnímu bodu na MPO následně zveřejněny v celoevropské databázi RAPEX pod číslem A12/1674/15.

Datum publikace 25.01.2016
Zdroj: ČOI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit