Databáze nebezpečných výrobků

Dětská melaminová lžička NO.8811

Bílá plastová lžička o délce cca 14 cm. Přední strana rukojeti je zdobena dětskými motivy (miminko se zvířátky, včela, květina, dětská káča, chrastítko, beruška). Na zadní straně je vylisována informace o zemi původu a kód výrobku. Na lžičce není žádná etiketa, není balena. V prodejně byla lžička uložena v průhledné plastové krabičce, na které byla nalepena etiketa s uvedením názvu a adresy dovozce/distributora a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Dovozce/Distributor dle značení: G.M.Corporation, Lidická 15, Šlapanice/Viniční 4448/167, 615 00 Brno-Židenice, IČ: 454755998 (údaje o adrese firmy na etiketě a v obchodním rejstříku se rozcházejí)

Dovozce/Distributor dle sdělení provozovatele: Prago – Plast, spol. s r.o., Buková 396/2, 130 00 Praha 3, IČ: 40765229 (vymazáno z obchodního rejstříku již dne 15. 4. 1996)

Prodejce: Eva Chmelařová, ČSA 520, 464 01 Frýdlant, IČ: 43233813 (prodejna Domácí potřeby, ČSA 520, Frýdlant)

Typ výrobku Dětská melaminová lžička NO.8811
Kategorie Domácnost - Děti - vybavení
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 33,8 mg/kg simulantu. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Země původu Čína
Rozpor s

To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen.

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 15.08.2014
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit