Databáze nebezpečných výrobků

Shield desinfekční gel na ruce

Hlášení RAPEX 26/2020

100 ml průhledného hydroalkoholického desinfekčního gelu na ruce.

Výrobek je zabalený v plastové lahvičce dostupné v různých barvách s černým nebo bílým samozavíracím uzávěrem a byl prodáván online, především prostřednictvím služby eBAY.

Kategorie Ostatní - Chemické výrobky
Riziko Chemické, požár, zdravotní
Nebezpečí

Výrobek obsahuje nedostatečné množství etanolu propan-2-olu (naměřené hodnoty: ≤ 0,05 % a ≤ 0,1 %). V důsledku toho nemusí zabíjet bakterie nebo viry, které by se pak mohly napadnout uživatele, což zvyšuje riziko infekce. Výrobek obsahuje metanol (naměřená hodnota: 3,4 %), který je akutně toxický pro centrální nervovou soustavu a oko. Požití nebo kontakt s metanolem vede k oslepnutí a smrti. Přítomnost metanolu dále není označena odpovídajícími piktogramy a varováním. Uživatelé proto nemají žádné informace o toxicitě a  hořlavosti výrobku, která by v přítomnosti zdroje zapálení mohla vést k požáru.

Země původu Velká Británie
Padělek NE
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Nařízení o biocidních přípravcích a Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).

Země záchytu Ohlašující: Velká Británie
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Dobrovolná opatření: uvedení výrobku na trh podléhá předchozím podmínkám, odstranění výrobku z nabídky online prodejců (výrobce, další).

Datum publikace 29.06.2020
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2020 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © dTest, o.p.s., 2020. Odpovědnost za překlad nese dTest, o.p.s.

Přihlásit