Databáze nebezpečných výrobků

Balzám THIEN THAO (BALM), TROUNG SON BALM

balzám thien thao

Jedná se o kosmetický přípravek – balzám -  ve skleněné dóze se šroubovacím kovovým uzávěrem. Dóza je vložena do červené papírové skládačky. Všechny texty (název výrobku a výrobce, seznam přísad a další) na výrobku jsou výhradně v asijských jazycích (patrně ve vietnamštině a v dalším znakovém jazyku). Je přibalen leták s anglickými texty (pokyny k použití a skladování, varování). Na skládačce uvedený čárový (EAN) kód neexistuje. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např. osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (dovozce), datum minimální trvanlivosti, funkce kosmetického přípravku, seznam přísad dle nomenklatury INCI a povinné české texty.

Kategorie Zdraví a kosmetika - Kosmetika
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Země původu Vietnam
Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čárový kód 8934960011702 (kód neexistuje)
Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 10.01.2017
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit